Privacy Policy

Privacyverklaring webshop.vivisol.nl
11 augustus 2020

 

Verwerking van persoonsgegevens door VIVISOL
Open, eerlijk en transparant: zo willen wij uitvoering geven aan onze dienstverlening. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens VIVISOL verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Dat is uw recht, en dat mag u dus van ons verwachten.

VIVISOL staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. Wij hechten er belang aan te benadrukken dat wij ISO27001-gecertificeerd zijn. De ISO 27001-norm richt zich op informatiebeveiliging.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die u invult ten behoeve van uw webshop-transactie worden door VIVISOL verwerkt voor de volgende doeleinden. De gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en bewaard.

 1. Het uitvoeren van overeenkomsten
  Wij verwerken persoonsgegevens om de transacties via de webshop te kunnen verwerken. Om de betalings- en verzendingsovereenkomst uit te kunnen voeren, delen we uw persoonsgegevens met de partijen waarmee wij daarvoor samenwerken.

 2. Voor marketingactiviteiten
  Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van marketingactiviteiten. Dit kunnen zijn oud- en bestaande klanten en relaties die via evenementen opgedaan zijn.

 3. Afhandeling van de door u gevraagde informatie of publicaties
  Indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening of op de hoogte wilt worden gehouden van onze producten, dan verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven.

 4. Het verbeteren van de webshop en dienstverlening van VIVISOL
  Dit doen we op twee manieren direct (bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons versterkt via onze webshop) en indirect (via cookie technologie). Onze webshop maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren.

Cookies

Wanneer u onze webshop bezoekt, vragen wij u geen persoonlijke gegevens in te vullen. Toch kunnen wij bepaalde informatie zien: het soort webbrowser, het besturingssysteem, het webdomein van waaruit onze website benaderd wordt en het IP-adres van het apparaat dat gebruikt wordt om onze webshop te bezoeken.

Welke grondslagen zijn van toepassing?
VIVISOL verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing op transacties via onze webshop:

 1. Uitvoeren van overeenkomsten
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van opdrachtgevers, kopers, onderaannemers en leveranciers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van de levering van producten en diensten.

 2. Gerechtvaardigd belang
  VIVISOL heeft een gerechtvaardigd belang om klanten te werven en relaties te onderhouden persoonsgegevens te verzamelen.

 3. Toestemming van betrokkenen
  Wij vragen toestemming aan de betrokkene voor:
  - Het delen van een e-mailadres met het verzendbedrijf in het geval van een pakketzending. Op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat de ontvanger van het pakket proactief track&trace informatie ontvangt.
  - Het zenden van (digitale) nieuwsbrieven over onderwerpen die verband houden met de dienstverlening van VIVISOL.

    4. Voldoen aan wettelijke verplichting
        VIVISOL dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen.

Met wie deelt VIVISOL uw gegevens?
In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 1. Eigen werknemers
  We delen de gegevens met medewerkers waarbij het verwerkingsdoel in lijn ligt met de functie. Bijvoorbeeld: een medewerker neemt contact op met een klant om deze te ondersteunen in een vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig.

 2. Leveranciers en onderaannemers die voor VIVISOL werken
  We werken samen met dienstverleners die onze webshop en ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in (verwerkers)overeenkomsten.

 3. Belastingdienst
  In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de belastingdienst.

 

Hoe lang bewaart VIVISOL uw persoonsgegevens?
VIVISOL bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken.

 • Fiscale documenten, waaronder leverbonnen en facturen, bewaren wij zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Ook deze termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Gegevens omtrent het leveren van medische hulpmiddelen worden conform de Verordening Medische Hulpmiddelen 10 jaar lang bewaard. 
 • Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 1 jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten.

 

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens
Als u wilt weten welke persoonsgegevens VIVISOL van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen (tenzij wettelijke bepalingen dit in de weg staan)
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VIVISOL
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar [email protected]. Afhankelijk van het type verzoek, kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop VIVISOL uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij [email protected].  Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Contactgegevens
VIVISOL Nederland B.V.
T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Swaardvenstraat 27
5048 AV Tilburg
013-5231020
[email protected]

 

 

Waarom VIVISOL?

 • Gratis bezorging in Nederland boven €50,-
 • Compleet assortiment
 • Persoonlijke service
 • Ruime productkennis
 • Eenvoudig bestellen
 • En nog veel meer....